3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014-2021.

H τροποποίηση της πράξης σε pdf