Διαβάστε το 6ο τεύχος του newsletter "Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομάεδώ.