Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»

Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αντιμετωπίσει τα οξύτατα ζητήματα στέγασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοινοτήτων Ρομά στην Ελλάδα.
The Special Service under the name "NSRF Structure of Ministry of Labour and Social Affairs, Sector of Employment and Social Economy", supports Ministry of Labour and its subordinated bodies, in recording, prioritising and specialising the"Active Employment Policies" and "Social Economy" policies by strengthening their administrative capacity in relation to the NSRF Operational Programmes, to the actions and programmes financed by other funding instruments of the EU, other International Organisations and the European Economic Area (EEA). Especially regarding the EEA Financial Mechanism, the Special Service NSRF Structure of Ministry of Labour and Social Affairs, Sector of Employment and Social Economy is acting as Programme Operator, according to the Memorandum of Understanding, as signed on 31.10.2017, between the EEA Financial Mechanism Committee 2014-2021 and the Greek Public Administration for the implementation of the EEA Financial Mechanism in Greece.